DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 2016


I år ble slektsforskerdagen på Haugalandet arrangert lørdag 8. oktober, kl. 10.00-14.00 på Haugesund Folkebibliotek.

Det møtte 5 personer som ønsket assistanse av erfarne slektsforskere.

Arrangementet "Slektsgranskere på Biblioteket" fortsetter hver måned fremover.

Se informasjon her.

 

 

Medlemsmøte 12. september 2016

Thor Håkon Nordahl åpnet møtet med å ønske medlemmer og interesserte velkommen til Slekt og Data Haugalands start på høstsemesteret. Tema for kvelden var «Hvordan søke og lage lenker i slektsforum på Slekt og Data» hvor leder gjorde noen dypdykk i hjemmesidene til Slekt og Data Norge og våre egne hjemmesider.

Det ble vist frem en del eksempler i slektsforum og forklart hvordan en lenke kan legges inn.

Det var 35 fremmøtte på møtet, som ble avsluttet kl. 21.00.

 

Sølvi Lillenes i Haugesunds Avis

Haugesunds Avis hadde lørdag 28. mai en artikkel om slektsgransking, der Sølvi Lillenes fortalte om sin hobby.

Se artikkelen i HA her.

 

Gravsøk

Fra Torgeir Abrahamsen:
"Jeg har laget et lite program, der jeg har linket til ca 150 kirkegårder som har gravsøk, der det er de kirkelige fellesrådene som oppdaterer databasene. Disse linkene viser vel til helt "up to date" med begravelser og kommende "begivenheter" i nær tid.

Dette håper jeg kan være et supplement til DIS-Norges "Gravminner i Norge".

Programmet er helt gratis og kan lastes ned her: http://abrahamsen.one/Grav.exe
og det er installering og også en deinnstall-funksjon."

 

Medlemsmøte, Slekt og Data Sunnhordland 28.04.2016

Fremmøtte: 9 personar.

Tema for møtet:
1. Bruk av ulike kilder i slektsgransking.

På januarmøtet var det noen som fikk hjelp til å lete etter en slektning. Kristine Holm Nilsen engasjerte seg i saken deres. Hun hadde kontakt med de i etterkant og hjalp til med å finne frem opplysningar om de det ble lett etter.
I samarbeid med de som hadde fått hjelp viste hun hvordan en kunne lete seg frem i ulike kilder, både i digitalarkivet og nasjonalbiblioteket for å finne materiale.
Dette gav nyttige forslag, men jeg må dessverre vedgå at jeg trolig har kastet notatet fra møtet før jeg har fått renskrevet et referat. Hukommelsen er ikke så god at jeg husker det jeg noterte. På den andre siden så kan jo da et tilsvarande tema brukes på et senere møte.

Det er ordnet lokale til nytt møte slik:
Sted: Stord kulturhus, møterom 1, Leirvik
Dato: 1. september 2016
Tid: 19.00 - 21.30

Med dette ønskjer jeg alle en god sommer.
Sten Risvoll

 

Medlemsmøte 9. mai 2016

Siste møtet før sommerferien startet med at Thor Håkon refererte fra Landsmøtet i Bergen, der Stål Alfredsen, Inge Lønning og Thor Håkon Nordahl deltok.
Navn på laget er byttet, til Slekt og Data, da blir distriktslaget blir Slekt og Data Haugaland.
Kontingenten var foreslått økt til kr. 500,-
Etter noe diskusjon ble den vedtatt økt.

Etter dette fikk vi et foredrag av Hans Gangstø om slektsgransking i USA.
Flere og flere amerikanerer blir interessert i slektsgranskning, de er interessert i å finne ut hvor de kommer fra, Irland, Tyskland eller Norge.

Mange gode tips kom frem i dette foredraget.
Du kan se hele foredraget her.

Kaffe og noe og bite ble det denne gangen også.

Det var godt frammøte, tatt i betraktning det fine mai været.
25 stk. hadde prioritert medlemsmøtet.

God sommer.

 

Medlemsmøte 11. april 2016

Møtet i kveld ble åpnet av leder Thor Håkon Nordahl som ønsket velkommen til kveldens møte. Han informerte videre om erfaringene fra biblioteket og videre fremdrift i dette. Neste bibliotekhjelp blir lørdag 14. mai, som er pinseaften. Blir kanskje vanskelig å stille hjelpere, men vi får prøve. Tok dette opp på kveldens møte, men fikk ikke notert navn.

Etter dette fikk vi et foredrag om bruk av dødsstraff i Norge gjennom tidene ved Stål Alfredsen. Foredraget spente fra 1500 tallet frem til krigsoppgjøret i 1940-43. Det ble vist til en slektning av Stål i Tysvær som ble henrettet etter å ha drept naboen med øks!

En godt blandet seanse med slektsknytninger koblet til historiske hendelser. Tilhørerne (34 i tallet) var storveis fornøyd.

Etter foredraget ble det tid til slektsprat og datahjelp. Møtet sluttet som vanlig kl. 21.

 

DIS-Haugaland i Haugesunds Avis

Haugesunds avis har skrevet om DIS-Haugaland sine møter på biblioteket.

 

Her er en artikkel fra nettavisen.

 

I mandagsavisen stod denne artikkelen.

 

 

 

Hjelp til slektsforskning

Nå har DIS-Haugaland inngått et samarbeid med Haugesund Folkebibliotek.

Det vil si at medlemmer fra DIS-Haugaland stiller opp på biblioteket en lørdag i måneden, kl. 11-00-14.00.

Se aktivitetskalenderen her.

 

 

 

Medlemsmøte, Slekt og Data Sunnhordland 31.03.2016

Fremmøtte: 11 personer.

Internett tilkoblingen på kulturhuset var ute av drift, så vi måtte i hovedsak klare oss uten, men med noe hjelp av mobildata fikk vi gjennomført møtet. Det var enighet på møtet om å flytte møtestart tilbake til kl. 19.00.

Tema for møtet. Det var ikke sett opp tema for møtet, men følgende emne kom opp:
1. Gravminneregistrering
2. My Heritage
3. DNA i slektsforsking
4. Samtale om lokalhistorie i Sunnhordland på 1600- og 1700 tallet.

1. Gravminneregistrering
Gravminneansvarlig i DIS-Haugaland, Hans Gangstø, hadde et møte med Sigmund Lorentsen og Astri Valvatne Pletten før dette møtet. Der orienterte han om rutiner og retningsliner for arbeidet. Dersom det er andre som ønsker å være med, så er det åpent for det. I Fitjar og enkelte gravplassar på Bømlo er det bruk for oppdateringar. Interesserte kan kontakte hagangst@online.no.
Mariann Stokken hadde med seg en del bilder hun hadde tatt for noen år siden på Stord.

2. My Heritage
Det kom opp spørsmål om bruk av My Heritage. Det ble sagt å kunne være et nyttig supplement til annen slektsforsking. En må likevel være oppmerksom på at informasjon en finner der ofte ikke er dokumentert og at det av den grunn kan vere feilinformasjon. Det er derfor viktig at en selv får dokumentert den informasjonen en henter ut og bruker i eget slektsmateriale.

3. DNA i slektsforsking
Dette er et tema som stadig vekker interesse. Sigmund Steinsbø orienterte både om hvordan DNA kan brukes for å relativt sikkert påvise slektninger i inntil 5 generasjoner bakover.
Dessutan hvordan DNA materiale kan vise hvor slekter har sitt opphav og hvilke veier de kom til Europa og Norge. Gjennom dette kom samtalen inn på russamarto-prosjektet på Bømlo der en prøver å finne hennes opphav.

4. Lokalhistorie
Gjennom samtaler om prosjektet på Bømlo kommer samtalen også over på lokalhistoriske fortellinger om hendelse i Sunnhordland på 1600- og 1700- talet.

5 Nytt møte
Det var ønske om nytt møte relativt snart. Dette har jeg nå fått ordnet og bestilt møtelokale slik:
Tid: Torsdag 28. april 2016 klokka 19.00 – 21.30
Sted: Møterom 1, Stord kulturhus, Leirvik.

Sten Risvoll

 

Syndiker innhold