DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møte i Slekt og Data Sunnhordland

Tema for møtet: Det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande emne:

1. Søk i Nasjonalbiblioteket og andre stader på internett.

Nasjonalbiblioteket.
Vi såg på korleis ein kan søke i Nasjonalbiblioteket sitt materiale for å finne informasjon om einskildpersonar.

Riksarkivet.
Vi var inne og såg på koplingar der ein kan kontakte arkiva for å få svar frå tilsette og på brukarforum som er oppretta.

Slekt og data si internettside: DIS Norge.no
Her såg vi på kva som kan brukast dersom ein ikkje er medlem og kva som kjem i tillegg dersom ein er medlem i organisasjonen.

 

Medlemsmøte 9. januar 2017

Leder åpnet møte og orienterte om øket husleie som medførte at vi har vært ute etter andre egnede lokaler.
Leder gikk så videre med informasjon at vi nå vil være tilstede på biblioteket hver tredje lørdag i måneden, noe som vil gi muligheter om bemanning i løpet av medlemsmøtene.
En introduksjon av kveldens foredragsholder ble gjort ved at han fortalte om seg selv til forsamlingen.
Frank M. Pedersen gikk gjennom hvordan han selv hadde laget familiehistorie i bildebøker, og viste dette i praksis. Ved å laste ned software fra Japan Foto, og bruke deres grensesnitt
gjennom bilder, utforming, kvalitetsvalg, tekstsider osv. osv. gav han forsamlingen nærmest en lærebok i hvordan dette kan gjøres.
Bøkene blir rimelige og får god kvalitet. (Ca. kr. 450/stk ved bestilling av f.eks. 10 stk).
Etter han hadde gått gjennom oppbygningen av sine bøker ble det åpnet for spørsmålsrunde. Det var mange som syntes dette var interessant og spurte villig vekk.
Etter foredraget ble det kaffe og kaker, slektsprat og noe bruk av PC. Hele 50 interesserte hadde funnet veien til IOGT-huset mandag kveld.

Her hele foredraget til Frank

 

Medlemsmøte / julemøte 12. desember 2016

Medlemsmøtet startet med informasjon fra leder om hva som skjer med hjemmesidene til Slekt og Data.
Oppfordrer alle til å følge med på forandringene. Videre ble møtereferat for siste styremøte lagt frem hvor det legges vekt på foredragsholdere i vårsemesteret bl.a.
Informerte også om mulig husleieøkning for Slekt og Data på IOGT-huset. (Dette forslaget er mottatt nå.)

 

Møte i Slekt og Data Sunnhordland

Fra Sten Risvoll:

Tema for møtet: det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande:
1. Slektsbanken til Eikeland
Vi var inne på banken og såg på han og prøvde noko av søkefunksjonane. Det var ingen som tok på seg
å arbeide med banken opp mot ønsket frå Biblioteket.
2. Digitalarkivet.
Vi var også inne på sidene deira og såg litt på søkefunksjonar.
3. Slektsprogram.
Det var spørsmål om korleis ein enkelt kan systematisere den informasjonen ein finn om slekta si.
Konklusjonen er vel at det beste er å bruke eit slektsprogram. Det beli vist noko om å bruke Legacy.
4. Slektsbok.
Vi fekk sjå korleis materialet kan brukast for å lage ei slektsbok av den informasjonen ein etter kvart
kan samle.
5. Nytt møte.
Det var ønske om nytt møte og prøve å ha det på tysdagar.

Hele møtereferatet kan du lese her.

 

Medlemsmøte 14. november 2016

Det var 37 fremmøtte til kveldens fordrag om DNA-testing og resultater som ble gitt av Sigmund Steinsbø, som fikk holde på over en time, hvoretter det ble en god spørsmålrunde.

Det er klart at dette vekker stor interesse når en ser hvilke resultatet en sammenligning av delresultater kan føre frem til.

Det ble fremsatt ønske om egne temakvelder med Sigmund som mentor utpå vårparten.

 

Godt fremmøte og fornøyd publikum!

 

Møte på Stord Folkebibliotek

Fra Sten Risvoll:

Sender med dette ut eit referat frå eit møte eg har hatt med Bjørnar Withbro på Stord folkebibliotek. Det er rom for eit nærare samarbeid med biblioteket.

På biblioteket er dei opptekne av å kune betre søkefunksjonane i Slektsbanken til Eikeland. Eg har fått spørsmål om det er nokon i Slekt og Data lokalt som kan hjelpe dei nærare med å utgreie søkjeopplegget i Slektsbanken for å gi ei fråsegn om kva som må til. Dei reknar med at 8-10 timar vil vere det det er trong for og som blir betalt med timesats etter nærare avtale. Det er ikkje meininga at dei som gjer dette også skal gjere endringane i programmet. Dersom nokon kan tenke seg å hjelpe til med dette, kan dei ta direkte kontakt med Bjørnar Withbro. E-postadressa hans er: Bjornar.Withbro@stord.kommune.no

Møtereferat, åpnes i nytt vindu.

Møteplakat, åpnes i nytt vindu.

 

Slektsforskerdagen 2016


I år ble slektsforskerdagen på Haugalandet arrangert lørdag 8. oktober, kl. 10.00-14.00 på Haugesund Folkebibliotek.

Det møtte 5 personer som ønsket assistanse av erfarne slektsforskere.

Arrangementet "Slektsgranskere på Biblioteket" fortsetter hver måned fremover.

Se informasjon her.

 

 

Medlemsmøte 12. september 2016

Thor Håkon Nordahl åpnet møtet med å ønske medlemmer og interesserte velkommen til Slekt og Data Haugalands start på høstsemesteret. Tema for kvelden var «Hvordan søke og lage lenker i slektsforum på Slekt og Data» hvor leder gjorde noen dypdykk i hjemmesidene til Slekt og Data Norge og våre egne hjemmesider.

Det ble vist frem en del eksempler i slektsforum og forklart hvordan en lenke kan legges inn.

Det var 35 fremmøtte på møtet, som ble avsluttet kl. 21.00.

 

Sølvi Lillenes i Haugesunds Avis

Haugesunds Avis hadde lørdag 28. mai en artikkel om slektsgransking, der Sølvi Lillenes fortalte om sin hobby.

Se artikkelen i HA her.

 

Gravsøk

Fra Torgeir Abrahamsen:
"Jeg har laget et lite program, der jeg har linket til ca 150 kirkegårder som har gravsøk, der det er de kirkelige fellesrådene som oppdaterer databasene. Disse linkene viser vel til helt "up to date" med begravelser og kommende "begivenheter" i nær tid.

Dette håper jeg kan være et supplement til DIS-Norges "Gravminner i Norge".

Programmet er helt gratis og kan lastes ned her: http://abrahamsen.one/Grav.exe
og det er installering og også en deinnstall-funksjon."

 

Syndiker innhold