DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nye websider, slektogdata.no

Nå er de nye websidene lansert, slektogdata.no.

Kalender på de nye sidene finner du her: https://slektogdata.no/nb/slekt-og-data-haugaland/arrangementer-i-haugaland

I menyene finner du alle sidene til distrikslagene.

https://slektogdata.no/slekt-og-data-haugaland/slekt-og-data-der-du-bor/haugaland

 

 

Medlemsmøte 15. mai 2017


 
 

Stål Alfredsen informerte om flytting av fremtidige møter i Slekt og Data Haugaland. Dette er vårt siste møte i IOGT huset. Etter sommeren vil vi holde våre møter i Bleikemyr bydelshus.

Første møte etter sommeren er medlemsmøtet 4. september kl. 19.00, og Embla brukergruppe 5. september, kl. 16.30.

Kart til Bleikemyr bydelshus

Hans Gangstø holdt et foredrag om hvor man kan få hjelp når man står fast i slektsforskningen sin. Det ble fokusert på tre steder, arkivverkets brukerforum, Slekt og Data Slektsforum og facebook-grupper.

Veldig god og informativ gjennomgang av disse områdene.
Registrering av ny bruker i arkivverkets forum ble gjenomgått og søking ble vist i praksis ved forslag av navn fra salen.

I Slekt og Data Slektsforum logger man inn med sitt eget brukernavn og passord i Slekt og Data (om man ikke har dette, kan man henvende seg til kontor@slektogdata.no for å få dette).

Også her ble det vist hvordan men legger inn spørsmål.
Man bør gå inn på disse stedene og lese veiledning som finnes.

Facebook grupper er det mange av, og man må velge ut de som passer, f. eks. i forhold til geografisk område.

Presentasjonen som Hans viste på møtet finner du her.

Godt oppmøte, 35 personer

Dette var siste medlemsmøte før sommeren.

Følg med på facebookgruppen til Slekt og Data Haugaland, det blir muligens noe aktivitet på biblioteket i løpet av sommeren.

God sommer og velkommen tilbake på Bleikemyr bydelshus.

 

Møte i Slekt og Data Sunnhordland 18. april 2017

Det var ikkje noko tema for møtet. Vi brukte tida til å sjå på ulike internettsider. Dessutan prøvde vi å
leite etter namngjevne personar.

Det var ønske om å ha eit møte til føre ferien. Eg klarte ikkje å få dette til ein tysdag. Så siste møtet før
ferien blir:

Tid: Torsdag 8. juni 2017 kl. 19.00 - 21.30
Stad: Møterom 1, Stord kulturhus, Leirvik

Sten Risvoll

 

Medlemsmøte 3. april 2017

Leder ønsket velkommen til møtet hvor det var annonsert med ”DNA-resultater fra to av våre medlemmer, hvordan en leser mer ut av disse” ved Sigmund Steinsbø. Igjen et godt oppmøte med 30 deltakere på en fin aprilkveld.
Sigmund Steinsbø gav en god forståelse av hvordan DNA kodene oppfører seg forskjellig for menn og kvinner, hvor Ur-menneskene har opphav for lenge siden og hvordan Norge ble befolket av mennesker fra flere opphav.
Han anbefalte også at den enkelte bør lese om DNA som f.eks. Min europeiska familj: De senaste 54 000 åren by Karin Bojs og informasjon som "Hvem bør jeg teste? - Norway DNA Norgesprosjektet" som finnes på internett.
Det viste seg at leders DNA allerede har over tusen treff, men at mye av dette ikke er relevant. Anbefaling om å gjøre en Y-37 test for å bedre skille ut de mest pålitelige treffene i Y-DNAet mitt (altså det mannlige) og redusere antallet mulige slektninger til et håndterlig antall.
Dette er et stort felt å dekke på en kveld, men de fleste tilhørerne fikk en viss forståelse for hvordan dette fungerer.
Steinsbø holdt på i 1-1/2 time og svarte på spørsmål underveis. 
Vi vil se på muligheten for å opprette en DNA-brukergruppe hvor Steinsbø vil være en sentral person.
Møtet ble avsluttet kl. 21.

 

Årsmøte / medlemsmøte 13. mars 2017

Leder ønsket velkommen til 49 deltakere og sjekket hvor mange gjester vi hadde. 5 deltakere rakk opp hånden på dette. Disse ble anmodet om ikke å delta i avstemningene under årsmøtebehandlingen. Deretter foreslo leder Hans Gangstø som ordstyrer for gjennomføringen av årsmøtet, hvoretter han ble valgt ved akklamasjon.
Årsmøtereferatet finner du i menyen "Årsmøte 2016" i menyen til venstre (krever innlogging)
Hans Ganstø foretok årsmøteledelsen med fast hånd.
Etter dette var ferdig ble ordstyrer takket med påfølgende applaus. I og med at dette gikk noenlunde raskt, fremførte leder foredraget "Avansert søk i digitalarkivet" samt at vi fikk demonstrert noen "triks" av Audun Emil Fatland.
Spørsmål ble besvart underveis. Som avslutning var det kaffe, wienerbrød og slektsprat ved bordene. 
Møtet ble avsluttet kl 21.

 

Møte i Slekt og Data Sunnhordland 14. februar 2017

Tema for møtet: Det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande emne:

1. Søk i Nasjonalbiblioteket og andre stader på internett.

Nasjonalbiblioteket.
Vi såg på korleis ein kan søke i Nasjonalbiblioteket sitt materiale for å finne informasjon om einskildpersonar.

Riksarkivet.
Vi var inne og såg på koplingar der ein kan kontakte arkiva for å få svar frå tilsette og på brukarforum som er oppretta.

Slekt og data si internettside: DIS Norge.no
Her såg vi på kva som kan brukast dersom ein ikkje er medlem og kva som kjem i tillegg dersom ein er medlem i organisasjonen.

 

Medlemsmøte 13. februar 2017

Leder åpnet møtet med velkommen til medlemmer og andre interesserte.
Informerte litt om det som skjer med hjemmesider og andre gjøremål fra sentralstyret, samt hu-saken vi har gående.
Det var 46 deltakere tilstede da Stål Alfrdsen fremførte sitt foredrag om "Omstreifere som utfordring i slektsforskning". Det var åpnet for spørsmål underveis. Et spennende og lærerikt tema!
Etter foredraget var det som vanlig slektsprat rundt bordene med kaffe og noe å bite i.
Møtet ble avsluttet kl. 21.

 

Medlemsmøte 9. januar 2017

Leder åpnet møte og orienterte om øket husleie som medførte at vi har vært ute etter andre egnede lokaler.
Leder gikk så videre med informasjon at vi nå vil være tilstede på biblioteket hver tredje lørdag i måneden, noe som vil gi muligheter om bemanning i løpet av medlemsmøtene.
En introduksjon av kveldens foredragsholder ble gjort ved at han fortalte om seg selv til forsamlingen.
Frank M. Pedersen gikk gjennom hvordan han selv hadde laget familiehistorie i bildebøker, og viste dette i praksis. Ved å laste ned software fra Japan Foto, og bruke deres grensesnitt
gjennom bilder, utforming, kvalitetsvalg, tekstsider osv. osv. gav han forsamlingen nærmest en lærebok i hvordan dette kan gjøres.
Bøkene blir rimelige og får god kvalitet. (Ca. kr. 450/stk ved bestilling av f.eks. 10 stk).
Etter han hadde gått gjennom oppbygningen av sine bøker ble det åpnet for spørsmålsrunde. Det var mange som syntes dette var interessant og spurte villig vekk.
Etter foredraget ble det kaffe og kaker, slektsprat og noe bruk av PC. Hele 50 interesserte hadde funnet veien til IOGT-huset mandag kveld.

Her hele foredraget til Frank

 

Medlemsmøte / julemøte 12. desember 2016

Medlemsmøtet startet med informasjon fra leder om hva som skjer med hjemmesidene til Slekt og Data.
Oppfordrer alle til å følge med på forandringene. Videre ble møtereferat for siste styremøte lagt frem hvor det legges vekt på foredragsholdere i vårsemesteret bl.a.
Informerte også om mulig husleieøkning for Slekt og Data på IOGT-huset. (Dette forslaget er mottatt nå.)

 

Møte i Slekt og Data Sunnhordland

Fra Sten Risvoll:

Tema for møtet: det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande:
1. Slektsbanken til Eikeland
Vi var inne på banken og såg på han og prøvde noko av søkefunksjonane. Det var ingen som tok på seg
å arbeide med banken opp mot ønsket frå Biblioteket.
2. Digitalarkivet.
Vi var også inne på sidene deira og såg litt på søkefunksjonar.
3. Slektsprogram.
Det var spørsmål om korleis ein enkelt kan systematisere den informasjonen ein finn om slekta si.
Konklusjonen er vel at det beste er å bruke eit slektsprogram. Det beli vist noko om å bruke Legacy.
4. Slektsbok.
Vi fekk sjå korleis materialet kan brukast for å lage ei slektsbok av den informasjonen ein etter kvart
kan samle.
5. Nytt møte.
Det var ønske om nytt møte og prøve å ha det på tysdagar.

Hele møtereferatet kan du lese her.

 

Syndiker innhold