DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 3. april 2017

Leder ønsket velkommen til møtet hvor det var annonsert med ”DNA-resultater fra to av våre medlemmer, hvordan en leser mer ut av disse” ved Sigmund Steinsbø. Igjen et godt oppmøte med 30 deltakere på en fin aprilkveld.
Sigmund Steinsbø gav en god forståelse av hvordan DNA kodene oppfører seg forskjellig for menn og kvinner, hvor Ur-menneskene har opphav for lenge siden og hvordan Norge ble befolket av mennesker fra flere opphav.
Han anbefalte også at den enkelte bør lese om DNA som f.eks. Min europeiska familj: De senaste 54 000 åren by Karin Bojs og informasjon som "Hvem bør jeg teste? - Norway DNA Norgesprosjektet" som finnes på internett.
Det viste seg at leders DNA allerede har over tusen treff, men at mye av dette ikke er relevant. Anbefaling om å gjøre en Y-37 test for å bedre skille ut de mest pålitelige treffene i Y-DNAet mitt (altså det mannlige) og redusere antallet mulige slektninger til et håndterlig antall.
Dette er et stort felt å dekke på en kveld, men de fleste tilhørerne fikk en viss forståelse for hvordan dette fungerer.
Steinsbø holdt på i 1-1/2 time og svarte på spørsmål underveis. 
Vi vil se på muligheten for å opprette en DNA-brukergruppe hvor Steinsbø vil være en sentral person.
Møtet ble avsluttet kl. 21.

 

Årsmøte / medlemsmøte 13. mars 2017

Leder ønsket velkommen til 49 deltakere og sjekket hvor mange gjester vi hadde. 5 deltakere rakk opp hånden på dette. Disse ble anmodet om ikke å delta i avstemningene under årsmøtebehandlingen. Deretter foreslo leder Hans Gangstø som ordstyrer for gjennomføringen av årsmøtet, hvoretter han ble valgt ved akklamasjon.
Årsmøtereferatet finner du i menyen "Årsmøte 2016" i menyen til venstre (krever innlogging)
Hans Ganstø foretok årsmøteledelsen med fast hånd.
Etter dette var ferdig ble ordstyrer takket med påfølgende applaus. I og med at dette gikk noenlunde raskt, fremførte leder foredraget "Avansert søk i digitalarkivet" samt at vi fikk demonstrert noen "triks" av Audun Emil Fatland.
Spørsmål ble besvart underveis. Som avslutning var det kaffe, wienerbrød og slektsprat ved bordene. 
Møtet ble avsluttet kl 21.

 

Møte i Slekt og Data Sunnhordland

Tema for møtet: Det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande emne:

1. Søk i Nasjonalbiblioteket og andre stader på internett.

Nasjonalbiblioteket.
Vi såg på korleis ein kan søke i Nasjonalbiblioteket sitt materiale for å finne informasjon om einskildpersonar.

Riksarkivet.
Vi var inne og såg på koplingar der ein kan kontakte arkiva for å få svar frå tilsette og på brukarforum som er oppretta.

Slekt og data si internettside: DIS Norge.no
Her såg vi på kva som kan brukast dersom ein ikkje er medlem og kva som kjem i tillegg dersom ein er medlem i organisasjonen.

 

Medlemsmøte 13. februar 2017

Leder åpnet møtet med velkommen til medlemmer og andre interesserte.
Informerte litt om det som skjer med hjemmesider og andre gjøremål fra sentralstyret, samt hu-saken vi har gående.
Det var 46 deltakere tilstede da Stål Alfrdsen fremførte sitt foredrag om "Omstreifere som utfordring i slektsforskning". Det var åpnet for spørsmål underveis. Et spennende og lærerikt tema!
Etter foredraget var det som vanlig slektsprat rundt bordene med kaffe og noe å bite i.
Møtet ble avsluttet kl. 21.

 

Medlemsmøte 9. januar 2017

Leder åpnet møte og orienterte om øket husleie som medførte at vi har vært ute etter andre egnede lokaler.
Leder gikk så videre med informasjon at vi nå vil være tilstede på biblioteket hver tredje lørdag i måneden, noe som vil gi muligheter om bemanning i løpet av medlemsmøtene.
En introduksjon av kveldens foredragsholder ble gjort ved at han fortalte om seg selv til forsamlingen.
Frank M. Pedersen gikk gjennom hvordan han selv hadde laget familiehistorie i bildebøker, og viste dette i praksis. Ved å laste ned software fra Japan Foto, og bruke deres grensesnitt
gjennom bilder, utforming, kvalitetsvalg, tekstsider osv. osv. gav han forsamlingen nærmest en lærebok i hvordan dette kan gjøres.
Bøkene blir rimelige og får god kvalitet. (Ca. kr. 450/stk ved bestilling av f.eks. 10 stk).
Etter han hadde gått gjennom oppbygningen av sine bøker ble det åpnet for spørsmålsrunde. Det var mange som syntes dette var interessant og spurte villig vekk.
Etter foredraget ble det kaffe og kaker, slektsprat og noe bruk av PC. Hele 50 interesserte hadde funnet veien til IOGT-huset mandag kveld.

Her hele foredraget til Frank

 

Medlemsmøte / julemøte 12. desember 2016

Medlemsmøtet startet med informasjon fra leder om hva som skjer med hjemmesidene til Slekt og Data.
Oppfordrer alle til å følge med på forandringene. Videre ble møtereferat for siste styremøte lagt frem hvor det legges vekt på foredragsholdere i vårsemesteret bl.a.
Informerte også om mulig husleieøkning for Slekt og Data på IOGT-huset. (Dette forslaget er mottatt nå.)

 

Møte i Slekt og Data Sunnhordland

Fra Sten Risvoll:

Tema for møtet: det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande:
1. Slektsbanken til Eikeland
Vi var inne på banken og såg på han og prøvde noko av søkefunksjonane. Det var ingen som tok på seg
å arbeide med banken opp mot ønsket frå Biblioteket.
2. Digitalarkivet.
Vi var også inne på sidene deira og såg litt på søkefunksjonar.
3. Slektsprogram.
Det var spørsmål om korleis ein enkelt kan systematisere den informasjonen ein finn om slekta si.
Konklusjonen er vel at det beste er å bruke eit slektsprogram. Det beli vist noko om å bruke Legacy.
4. Slektsbok.
Vi fekk sjå korleis materialet kan brukast for å lage ei slektsbok av den informasjonen ein etter kvart
kan samle.
5. Nytt møte.
Det var ønske om nytt møte og prøve å ha det på tysdagar.

Hele møtereferatet kan du lese her.

 

Medlemsmøte 14. november 2016

Det var 37 fremmøtte til kveldens fordrag om DNA-testing og resultater som ble gitt av Sigmund Steinsbø, som fikk holde på over en time, hvoretter det ble en god spørsmålrunde.

Det er klart at dette vekker stor interesse når en ser hvilke resultatet en sammenligning av delresultater kan føre frem til.

Det ble fremsatt ønske om egne temakvelder med Sigmund som mentor utpå vårparten.

 

Godt fremmøte og fornøyd publikum!

 

Møte på Stord Folkebibliotek

Fra Sten Risvoll:

Sender med dette ut eit referat frå eit møte eg har hatt med Bjørnar Withbro på Stord folkebibliotek. Det er rom for eit nærare samarbeid med biblioteket.

På biblioteket er dei opptekne av å kune betre søkefunksjonane i Slektsbanken til Eikeland. Eg har fått spørsmål om det er nokon i Slekt og Data lokalt som kan hjelpe dei nærare med å utgreie søkjeopplegget i Slektsbanken for å gi ei fråsegn om kva som må til. Dei reknar med at 8-10 timar vil vere det det er trong for og som blir betalt med timesats etter nærare avtale. Det er ikkje meininga at dei som gjer dette også skal gjere endringane i programmet. Dersom nokon kan tenke seg å hjelpe til med dette, kan dei ta direkte kontakt med Bjørnar Withbro. E-postadressa hans er: Bjornar.Withbro@stord.kommune.no

Møtereferat, åpnes i nytt vindu.

Møteplakat, åpnes i nytt vindu.

 

Slektsforskerdagen 2016


I år ble slektsforskerdagen på Haugalandet arrangert lørdag 8. oktober, kl. 10.00-14.00 på Haugesund Folkebibliotek.

Det møtte 5 personer som ønsket assistanse av erfarne slektsforskere.

Arrangementet "Slektsgranskere på Biblioteket" fortsetter hver måned fremover.

Se informasjon her.

 

 

Syndiker innhold