DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte / medlemsmøte 13. mars 2017

Leder ønsket velkommen til 49 deltakere og sjekket hvor mange gjester vi hadde. 5 deltakere rakk opp hånden på dette. Disse ble anmodet om ikke å delta i avstemningene under årsmøtebehandlingen. Deretter foreslo leder Hans Gangstø som ordstyrer for gjennomføringen av årsmøtet, hvoretter han ble valgt ved akklamasjon.
Årsmøtereferatet finner du i menyen "Årsmøte 2016" i menyen til venstre (krever innlogging)
Hans Ganstø foretok årsmøteledelsen med fast hånd.
Etter dette var ferdig ble ordstyrer takket med påfølgende applaus. I og med at dette gikk noenlunde raskt, fremførte leder foredraget "Avansert søk i digitalarkivet" samt at vi fikk demonstrert noen "triks" av Audun Emil Fatland.
Spørsmål ble besvart underveis. Som avslutning var det kaffe, wienerbrød og slektsprat ved bordene. 
Møtet ble avsluttet kl 21.