DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møte i Slekt og Data Sunnhordland

Fra Sten Risvoll:

Tema for møtet: det var ikkje sett opp noko tema for møtet, men vi var innom følgjande:
1. Slektsbanken til Eikeland
Vi var inne på banken og såg på han og prøvde noko av søkefunksjonane. Det var ingen som tok på seg
å arbeide med banken opp mot ønsket frå Biblioteket.
2. Digitalarkivet.
Vi var også inne på sidene deira og såg litt på søkefunksjonar.
3. Slektsprogram.
Det var spørsmål om korleis ein enkelt kan systematisere den informasjonen ein finn om slekta si.
Konklusjonen er vel at det beste er å bruke eit slektsprogram. Det beli vist noko om å bruke Legacy.
4. Slektsbok.
Vi fekk sjå korleis materialet kan brukast for å lage ei slektsbok av den informasjonen ein etter kvart
kan samle.
5. Nytt møte.
Det var ønske om nytt møte og prøve å ha det på tysdagar.

Hele møtereferatet kan du lese her.