DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møte i Slekt og Data Sunnhordland 18. april 2017

Det var ikkje noko tema for møtet. Vi brukte tida til å sjå på ulike internettsider. Dessutan prøvde vi å
leite etter namngjevne personar.

Det var ønske om å ha eit møte til føre ferien. Eg klarte ikkje å få dette til ein tysdag. Så siste møtet før
ferien blir:

Tid: Torsdag 8. juni 2017 kl. 19.00 - 21.30
Stad: Møterom 1, Stord kulturhus, Leirvik

Sten Risvoll