DIS-Norge
 
  English Norsk  

Møte på Stord Folkebibliotek

Fra Sten Risvoll:

Sender med dette ut eit referat frå eit møte eg har hatt med Bjørnar Withbro på Stord folkebibliotek. Det er rom for eit nærare samarbeid med biblioteket.

På biblioteket er dei opptekne av å kune betre søkefunksjonane i Slektsbanken til Eikeland. Eg har fått spørsmål om det er nokon i Slekt og Data lokalt som kan hjelpe dei nærare med å utgreie søkjeopplegget i Slektsbanken for å gi ei fråsegn om kva som må til. Dei reknar med at 8-10 timar vil vere det det er trong for og som blir betalt med timesats etter nærare avtale. Det er ikkje meininga at dei som gjer dette også skal gjere endringane i programmet. Dersom nokon kan tenke seg å hjelpe til med dette, kan dei ta direkte kontakt med Bjørnar Withbro. E-postadressa hans er: Bjornar.Withbro@stord.kommune.no

Møtereferat, åpnes i nytt vindu.

Møteplakat, åpnes i nytt vindu.