DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 15. mai 2017


 
 

Stål Alfredsen informerte om flytting av fremtidige møter i Slekt og Data Haugaland. Dette er vårt siste møte i IOGT huset. Etter sommeren vil vi holde våre møter i Bleikemyr bydelshus.

Første møte etter sommeren er medlemsmøtet 4. september kl. 19.00, og Embla brukergruppe 5. september, kl. 16.30.

Kart til Bleikemyr bydelshus

Hans Gangstø holdt et foredrag om hvor man kan få hjelp når man står fast i slektsforskningen sin. Det ble fokusert på tre steder, arkivverkets brukerforum, Slekt og Data Slektsforum og facebook-grupper.

Veldig god og informativ gjennomgang av disse områdene.
Registrering av ny bruker i arkivverkets forum ble gjenomgått og søking ble vist i praksis ved forslag av navn fra salen.

I Slekt og Data Slektsforum logger man inn med sitt eget brukernavn og passord i Slekt og Data (om man ikke har dette, kan man henvende seg til kontor@slektogdata.no for å få dette).

Også her ble det vist hvordan men legger inn spørsmål.
Man bør gå inn på disse stedene og lese veiledning som finnes.

Facebook grupper er det mange av, og man må velge ut de som passer, f. eks. i forhold til geografisk område.

Presentasjonen som Hans viste på møtet finner du her.

Godt oppmøte, 35 personer

Dette var siste medlemsmøte før sommeren.

Følg med på facebookgruppen til Slekt og Data Haugaland, det blir muligens noe aktivitet på biblioteket i løpet av sommeren.

God sommer og velkommen tilbake på Bleikemyr bydelshus.