DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 3. april 2017

Leder ønsket velkommen til møtet hvor det var annonsert med ”DNA-resultater fra to av våre medlemmer, hvordan en leser mer ut av disse” ved Sigmund Steinsbø. Igjen et godt oppmøte med 30 deltakere på en fin aprilkveld.
Sigmund Steinsbø gav en god forståelse av hvordan DNA kodene oppfører seg forskjellig for menn og kvinner, hvor Ur-menneskene har opphav for lenge siden og hvordan Norge ble befolket av mennesker fra flere opphav.
Han anbefalte også at den enkelte bør lese om DNA som f.eks. Min europeiska familj: De senaste 54 000 åren by Karin Bojs og informasjon som "Hvem bør jeg teste? - Norway DNA Norgesprosjektet" som finnes på internett.
Det viste seg at leders DNA allerede har over tusen treff, men at mye av dette ikke er relevant. Anbefaling om å gjøre en Y-37 test for å bedre skille ut de mest pålitelige treffene i Y-DNAet mitt (altså det mannlige) og redusere antallet mulige slektninger til et håndterlig antall.
Dette er et stort felt å dekke på en kveld, men de fleste tilhørerne fikk en viss forståelse for hvordan dette fungerer.
Steinsbø holdt på i 1-1/2 time og svarte på spørsmål underveis. 
Vi vil se på muligheten for å opprette en DNA-brukergruppe hvor Steinsbø vil være en sentral person.
Møtet ble avsluttet kl. 21.