DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 8. april 2013

Medlemsmøtet 8. april startet med et foredrag av Aadne Utvik, om hjemmefronten lokalt under krigen. Han fortalte om hvordan hjemmefronten ble dannet, og hvordan denne utviklet og virket seg fra februar 1943 og fremover på Nord Karmøy. Etter foredraget ble det overrakt blomster til Hans Kristian Andersen og Olav Ovesen som gikk ut av styret. Anne Kristine Andersen var ikke tilstede. Nord Karmøy Historielag: www.n-kh.no