DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 9. januar 2017

Leder åpnet møte og orienterte om øket husleie som medførte at vi har vært ute etter andre egnede lokaler.
Leder gikk så videre med informasjon at vi nå vil være tilstede på biblioteket hver tredje lørdag i måneden, noe som vil gi muligheter om bemanning i løpet av medlemsmøtene.
En introduksjon av kveldens foredragsholder ble gjort ved at han fortalte om seg selv til forsamlingen.
Frank M. Pedersen gikk gjennom hvordan han selv hadde laget familiehistorie i bildebøker, og viste dette i praksis. Ved å laste ned software fra Japan Foto, og bruke deres grensesnitt
gjennom bilder, utforming, kvalitetsvalg, tekstsider osv. osv. gav han forsamlingen nærmest en lærebok i hvordan dette kan gjøres.
Bøkene blir rimelige og får god kvalitet. (Ca. kr. 450/stk ved bestilling av f.eks. 10 stk).
Etter han hadde gått gjennom oppbygningen av sine bøker ble det åpnet for spørsmålsrunde. Det var mange som syntes dette var interessant og spurte villig vekk.
Etter foredraget ble det kaffe og kaker, slektsprat og noe bruk av PC. Hele 50 interesserte hadde funnet veien til IOGT-huset mandag kveld.

Her hele foredraget til Frank