DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 9. mai 2016

Siste møtet før sommerferien startet med at Thor Håkon refererte fra Landsmøtet i Bergen, der Stål Alfredsen, Inge Lønning og Thor Håkon Nordahl deltok.
Navn på laget er byttet, til Slekt og Data, da blir distriktslaget blir Slekt og Data Haugaland.
Kontingenten var foreslått økt til kr. 500,-
Etter noe diskusjon ble den vedtatt økt.

Etter dette fikk vi et foredrag av Hans Gangstø om slektsgransking i USA.
Flere og flere amerikanerer blir interessert i slektsgranskning, de er interessert i å finne ut hvor de kommer fra, Irland, Tyskland eller Norge.

Mange gode tips kom frem i dette foredraget.
Du kan se hele foredraget her.

Kaffe og noe og bite ble det denne gangen også.

Det var godt frammøte, tatt i betraktning det fine mai været.
25 stk. hadde prioritert medlemsmøtet.

God sommer.