DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 14. november 2016

Det var 37 fremmøtte til kveldens fordrag om DNA-testing og resultater som ble gitt av Sigmund Steinsbø, som fikk holde på over en time, hvoretter det ble en god spørsmålrunde.

Det er klart at dette vekker stor interesse når en ser hvilke resultatet en sammenligning av delresultater kan føre frem til.

Det ble fremsatt ønske om egne temakvelder med Sigmund som mentor utpå vårparten.

 

Godt fremmøte og fornøyd publikum!

 

Møte på Stord Folkebibliotek

Fra Sten Risvoll:

Sender med dette ut eit referat frå eit møte eg har hatt med Bjørnar Withbro på Stord folkebibliotek. Det er rom for eit nærare samarbeid med biblioteket.

På biblioteket er dei opptekne av å kune betre søkefunksjonane i Slektsbanken til Eikeland. Eg har fått spørsmål om det er nokon i Slekt og Data lokalt som kan hjelpe dei nærare med å utgreie søkjeopplegget i Slektsbanken for å gi ei fråsegn om kva som må til. Dei reknar med at 8-10 timar vil vere det det er trong for og som blir betalt med timesats etter nærare avtale. Det er ikkje meininga at dei som gjer dette også skal gjere endringane i programmet. Dersom nokon kan tenke seg å hjelpe til med dette, kan dei ta direkte kontakt med Bjørnar Withbro. E-postadressa hans er: Bjornar.Withbro@stord.kommune.no

Møtereferat, åpnes i nytt vindu.

Møteplakat, åpnes i nytt vindu.

 

Slektsforskerdagen 2016


I år ble slektsforskerdagen på Haugalandet arrangert lørdag 8. oktober, kl. 10.00-14.00 på Haugesund Folkebibliotek.

Det møtte 5 personer som ønsket assistanse av erfarne slektsforskere.

Arrangementet "Slektsgranskere på Biblioteket" fortsetter hver måned fremover.

Se informasjon her.

 

 

Medlemsmøte 12. september 2016

Thor Håkon Nordahl åpnet møtet med å ønske medlemmer og interesserte velkommen til Slekt og Data Haugalands start på høstsemesteret. Tema for kvelden var «Hvordan søke og lage lenker i slektsforum på Slekt og Data» hvor leder gjorde noen dypdykk i hjemmesidene til Slekt og Data Norge og våre egne hjemmesider.

Det ble vist frem en del eksempler i slektsforum og forklart hvordan en lenke kan legges inn.

Det var 35 fremmøtte på møtet, som ble avsluttet kl. 21.00.

 

Sølvi Lillenes i Haugesunds Avis

Haugesunds Avis hadde lørdag 28. mai en artikkel om slektsgransking, der Sølvi Lillenes fortalte om sin hobby.

Se artikkelen i HA her.

 

Gravsøk

Fra Torgeir Abrahamsen:
"Jeg har laget et lite program, der jeg har linket til ca 150 kirkegårder som har gravsøk, der det er de kirkelige fellesrådene som oppdaterer databasene. Disse linkene viser vel til helt "up to date" med begravelser og kommende "begivenheter" i nær tid.

Dette håper jeg kan være et supplement til DIS-Norges "Gravminner i Norge".

Programmet er helt gratis og kan lastes ned her: http://abrahamsen.one/Grav.exe
og det er installering og også en deinnstall-funksjon."

 

Medlemsmøte, Slekt og Data Sunnhordland 28.04.2016

Fremmøtte: 9 personar.

Tema for møtet:
1. Bruk av ulike kilder i slektsgransking.

På januarmøtet var det noen som fikk hjelp til å lete etter en slektning. Kristine Holm Nilsen engasjerte seg i saken deres. Hun hadde kontakt med de i etterkant og hjalp til med å finne frem opplysningar om de det ble lett etter.
I samarbeid med de som hadde fått hjelp viste hun hvordan en kunne lete seg frem i ulike kilder, både i digitalarkivet og nasjonalbiblioteket for å finne materiale.
Dette gav nyttige forslag, men jeg må dessverre vedgå at jeg trolig har kastet notatet fra møtet før jeg har fått renskrevet et referat. Hukommelsen er ikke så god at jeg husker det jeg noterte. På den andre siden så kan jo da et tilsvarande tema brukes på et senere møte.

Det er ordnet lokale til nytt møte slik:
Sted: Stord kulturhus, møterom 1, Leirvik
Dato: 1. september 2016
Tid: 19.00 - 21.30

Med dette ønskjer jeg alle en god sommer.
Sten Risvoll

 

Medlemsmøte 9. mai 2016

Siste møtet før sommerferien startet med at Thor Håkon refererte fra Landsmøtet i Bergen, der Stål Alfredsen, Inge Lønning og Thor Håkon Nordahl deltok.
Navn på laget er byttet, til Slekt og Data, da blir distriktslaget blir Slekt og Data Haugaland.
Kontingenten var foreslått økt til kr. 500,-
Etter noe diskusjon ble den vedtatt økt.

Etter dette fikk vi et foredrag av Hans Gangstø om slektsgransking i USA.
Flere og flere amerikanerer blir interessert i slektsgranskning, de er interessert i å finne ut hvor de kommer fra, Irland, Tyskland eller Norge.

Mange gode tips kom frem i dette foredraget.
Du kan se hele foredraget her.

Kaffe og noe og bite ble det denne gangen også.

Det var godt frammøte, tatt i betraktning det fine mai været.
25 stk. hadde prioritert medlemsmøtet.

God sommer.

 

Medlemsmøte 11. april 2016

Møtet i kveld ble åpnet av leder Thor Håkon Nordahl som ønsket velkommen til kveldens møte. Han informerte videre om erfaringene fra biblioteket og videre fremdrift i dette. Neste bibliotekhjelp blir lørdag 14. mai, som er pinseaften. Blir kanskje vanskelig å stille hjelpere, men vi får prøve. Tok dette opp på kveldens møte, men fikk ikke notert navn.

Etter dette fikk vi et foredrag om bruk av dødsstraff i Norge gjennom tidene ved Stål Alfredsen. Foredraget spente fra 1500 tallet frem til krigsoppgjøret i 1940-43. Det ble vist til en slektning av Stål i Tysvær som ble henrettet etter å ha drept naboen med øks!

En godt blandet seanse med slektsknytninger koblet til historiske hendelser. Tilhørerne (34 i tallet) var storveis fornøyd.

Etter foredraget ble det tid til slektsprat og datahjelp. Møtet sluttet som vanlig kl. 21.

 

DIS-Haugaland i Haugesunds Avis

Haugesunds avis har skrevet om DIS-Haugaland sine møter på biblioteket.

 

Her er en artikkel fra nettavisen.

 

I mandagsavisen stod denne artikkelen.

 

 

 

Syndiker innhold