DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hjelp til slektsforskning

Nå har DIS-Haugaland inngått et samarbeid med Haugesund Folkebibliotek.

Det vil si at medlemmer fra DIS-Haugaland stiller opp på biblioteket en lørdag i måneden, kl. 11-00-14.00.

Se aktivitetskalenderen her.

 

 

 

Medlemsmøte, Slekt og Data Sunnhordland 31.03.2016

Fremmøtte: 11 personer.

Internett tilkoblingen på kulturhuset var ute av drift, så vi måtte i hovedsak klare oss uten, men med noe hjelp av mobildata fikk vi gjennomført møtet. Det var enighet på møtet om å flytte møtestart tilbake til kl. 19.00.

Tema for møtet. Det var ikke sett opp tema for møtet, men følgende emne kom opp:
1. Gravminneregistrering
2. My Heritage
3. DNA i slektsforsking
4. Samtale om lokalhistorie i Sunnhordland på 1600- og 1700 tallet.

1. Gravminneregistrering
Gravminneansvarlig i DIS-Haugaland, Hans Gangstø, hadde et møte med Sigmund Lorentsen og Astri Valvatne Pletten før dette møtet. Der orienterte han om rutiner og retningsliner for arbeidet. Dersom det er andre som ønsker å være med, så er det åpent for det. I Fitjar og enkelte gravplassar på Bømlo er det bruk for oppdateringar. Interesserte kan kontakte hagangst@online.no.
Mariann Stokken hadde med seg en del bilder hun hadde tatt for noen år siden på Stord.

2. My Heritage
Det kom opp spørsmål om bruk av My Heritage. Det ble sagt å kunne være et nyttig supplement til annen slektsforsking. En må likevel være oppmerksom på at informasjon en finner der ofte ikke er dokumentert og at det av den grunn kan vere feilinformasjon. Det er derfor viktig at en selv får dokumentert den informasjonen en henter ut og bruker i eget slektsmateriale.

3. DNA i slektsforsking
Dette er et tema som stadig vekker interesse. Sigmund Steinsbø orienterte både om hvordan DNA kan brukes for å relativt sikkert påvise slektninger i inntil 5 generasjoner bakover.
Dessutan hvordan DNA materiale kan vise hvor slekter har sitt opphav og hvilke veier de kom til Europa og Norge. Gjennom dette kom samtalen inn på russamarto-prosjektet på Bømlo der en prøver å finne hennes opphav.

4. Lokalhistorie
Gjennom samtaler om prosjektet på Bømlo kommer samtalen også over på lokalhistoriske fortellinger om hendelse i Sunnhordland på 1600- og 1700- talet.

5 Nytt møte
Det var ønske om nytt møte relativt snart. Dette har jeg nå fått ordnet og bestilt møtelokale slik:
Tid: Torsdag 28. april 2016 klokka 19.00 – 21.30
Sted: Møterom 1, Stord kulturhus, Leirvik.

Sten Risvoll

 

Årsmøte / medlemsmøte 14. mars 2016

Årsmøtet ble innledet av leder Thor Håkon Nordahl.

Hans Gangstø var ordstyrer for årsmøtet.

Vanlige saker ble gjennomgått.

Nytt styre er:
Leder: Thor Håkon Nordahl
Styremedlem: Grete Müller
Styremedlem: Inge Lønning
Styremedlem: Stål Alfredsen
Styremedlem: Sten Risvoll
Varame
dlem: Audun Emil Fatland
Varamedlem: Hans Kristian Andersen

 

Vil du delta på kilderegistreringsdugnad?

Vil du delta på kilderegistreringsdugnad?

En av de viktigste portalene for slektsforskning i Norge, er Digitalarkivet. Arkivverket har skannet bl.a. kirkebøker, folketellinger og pantebøker.

Men uten alle de frivillige som transkriberer kilder, ville ikke Digitalarkivet hatt den store datamengden de har i dag.

 

 

Medlemsmøte 8. februar 2016

Leder startet møtet med en gjennomgang av siste styrmøte.
Noen av sakene var:
Årsmøte / Medlemsmøte 14. mars, Sigmund Steinsbø holder foredrag / info om DNA i slektsgransking, etter at årsmøte er ferdig.
Medlemsmøte 11. april, Stål Alfredsen holder foredrag om bruken av dødsstraff i Norge.
Medlemsmøte 9. mai, Hans Gangstø holder foredrag om slektsgransking i USA.
2. lørdag hver måned blir det to representanter fra DIS-Haugaland på Haugesund Folkebibliotek, kl. 11.00-14-00.

Renate Wågenes og Jarle Hannisdal holdt et foredrag om kilderegistrering og om Hanseaternes ettekommere.
Renate begynte med en gjennomgang av hvordan man går frem for å komme igang med kilderegistrering.
Søk på disnorge.no, og last ned programmet Augustus for å føre inn opplysninger som du leser av i kirkebøker på digitalarkivet.
Jarle holdt deretter et foredrag om etterkommere etter hanseater.
Han viste en del av det de holder på med i Bergen.
Se web-siden www.hanseater.no

 

Medlemsmøte, DIS-Sunnhordland 28. januar 2016

Tema for møtet:
Det var ikke satt opp tema for møtet, men det kom etter hvert frem to problemstillinger:
1. Hvordan legge inn bilder i Legacy.
2. Hjelp til å finne frem til en person der man hadde noe informasjon, men ikke var sikker på om denne var rett.

1. Vi fikk vist på storskjerm hvordan man går frem for å få lagt inn bilder, og tekst til disse i Legacy.

2. Det var noen som lette etter en navngitt person som de ikke fant sikker informasjon om. En av møtedeltagerne koblet da sin maskin til storskjermen og så kunne vi alle være med på letingen i ulike fora på internett. Det ble et vellykket søk, vi fant frem til rett person.
3. Gravminneregistrering ble nevnt, men dette er ikke rette tiden på året å arbeide aktivt ute.
4. Det er fremdeles ønsker om nye møter, men man kunne tenke seg å prøve å starte kl. 18.00 i stedet for kl. 19.00. Dette har jeg nå fått ordnet og bestilt møtelokale slik:
Tid: Torsdag 31. mars 2016 klokken 18.00-21.00
Sted: Møterom 1, Stord kulturhus, Leirvik.

Det er ikke satt opp noe tema for møtet, men da dette siste møtet var til nytte for noen, kan det være et forslag at folk tar med seg problemstillinger de ønsker hjelp til.

Sten Risvoll

 

Medlemsmøte 11. januar 2016


 

Nytt år og nye møter.Leder Thor Håkon Nordahl innledet møtet med et referat fra siste styremøte. 

 

 

 

 

 

   

 

Hovedattraksjonen denne gangen var et fordrag av Birger Lindanger, om svartedauen.

Han fortalte om hvordan pesten kom til Norge og hvordan den utviklet seg, hva som gjorde at den kom til Norge og andre land, hva som gjorde at den spredde seg og hvor mange måtte gi tapt for denne sykddommen, i Norge og i verden.

Dette kan du lese mer om i vedlagte presentasjon. (presentasjonen kommer om litt)

Se også andre sider om svartedauen:

Wikipedia
Forskning.no
Stor Norske leksikon

 

  Neste møte kommer Renate-Johanne Wågenes og Jarle Hannisdal fra Bergen, de tar for seg kilderegistrering og presenterer prosjektet "Kartlegging av etterkommere etter Hanseatene"
Det var 44 fremmøtte  

 

 

Medlemsmøte, DIS-Sunnhordland 3. november 2015

Tema for møtet:
1. Informasjon om dataprogrammet "Legacy" av Bernhard Aarre.
2. Tema fremover.

1. Informasjon om dataprogrammet "Legacy" av Bernhard Aarre.
Bernhard Aarre viste hvordan man bruker slektsprogrammet "Legacy". Dette er et program som blir solgt på internett, det koster ca. 30$.
DIS-Haugaland har brukergrupper for noen av slektsprogrammene som er i bruk:
- Legacy. Kontaktperson: Audun Emil Fatland - mob. 90 94 19 69
Neste møte er på IOGT-huset i Haugesund, Bjørgvingt. 40, mandag 18. januar 2016 kl. 18.00
- Embla. Kontaktperson: Johan Arthur Hansen - mob. 91 86 69 57
Neste møte er på IOGT-huset, tirsdag 19. januar kl. 17.00
- TMG. Kontaktperson: Steinar Oddenes - mob. 90 55 51 85
Neste møte er på IOGT-huset tirsdag 26. januar kl. 19.00, men jeg er usikker på om denne gruppen er i drift.
- Brothers Keeper. Dette er også et slektsprogram som blir benyttet, men de er ikke ført opp med noen brukargruppe.

2. Tema fremover.
A) DNA i slektsforsking.
Det er ønske om mer informasjon om DNA i slektsforsking. Sigmund Steinsbø kan bidra med dette. I samtale med han i ettertid, har vi kommet frem til at det kan være et tema som interesserer ut over den gruppen vi til vanlig samler, så det kan bli aktuelt å arrangere et eget møte om dette.
Det blir undersøkt nærmere.
B) Bruk av lokale kilder.
Jeg har ikke fått noen tilbakemelding om folk som kan bidra med dette.
Da det ble gitt uttrykk for å fortsette med møter, har jeg ordnet møterom slik:
Sted: Stord kulturhus, møterom 1, Leirvik
Tid: Torsdag 28. januar 2016, klokka 19.00 - 21.30

Sten Risvoll

 

Medlemsmøte 14. desember 2015

Også i år blir det siste møtet i året brukt som rent kose / pratemøte med servering av grøt og saft.

Det var 25 personer som trosset det glatte føret denne kvelden.

 

Introduksjon til slektsgransking

DIS-Haugaland har bestilt flere eksemplarer av "Introduksjon til slektsgransking" laget av DIS-Østfold.

Disse vil bli lagt ut for salg på vårt julemøte, 14. desember.

Pris er kr. 50,-

 

Syndiker innhold