DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 9. november 2015

Medlemsundersøkelsen som DIS-Norge har gjennomført ble presentert i korte trekk. Denne tar for seg blandt annet hvor tilfredse medlemmene av DIS-Norge er.

Resultatet kan leses her.

40,4%, dvs. 4117 svar (av 10191 medlemmer)
I DIS-Haugaland var det 36 % som hadde svart, dvs. 97 svar (av 272 medlemmer).

Møtet i dag handlet videre om bruk av Windows 10, og om utforsker i Windows 10. Dette var det leder, Thor Håkon Nordahl som orienterte om. Plassering av filer er plassert på andre områder / i annen mappestruktur i forhold til andre windows-versjoner.

Presentasjon med Windows 10 tips finnes her.

De vanligste tastatur-snarveier i Windows finnes her.

DIS-Haugaland har også opprettet gruppe på Facebook, denne er lukket, men ikke begrenset til medlemmer i DIS-Haugaland, gruppen er tilgjengelig for alle som interesserer seg for slekt og slektsforskning.

Gruppen er lukket, dette er for å prøve å redusere mengden av rekalme og useriøse lånetilbud, etc.

For å bli medlem, søk opp "DIS-Haugaland: Slektsforskning på Haugalandet", trykk på "Bli medlem / Join", så godkjenner administrator.

 

Slektsforskerdagen 2015


Slektsforskerdagen 2015 arrangeres på Haugesund Folkebibliotek.

Tidspunkt: Lørdag 31. oktober, kl. 10.00-14.00

Tema: "Hvem tror du at du er?"

Plakaten får du opp som pdf her: Plakat for Slektsforskerdagen 2015

Kart til Haugesund Folkebibliotek

 

Medlemsmøte 12. oktober 2015

Møtet ble innledet ved leder som orienterte om bildebehandlingskurs, Facebook-konto, med mere. Stål Alfredsen hadde etterpå et foredrag om «Praktisk bruk av Nationalbiblioteket» på internett, hvor han trakk fram historier fra egen familie og andre. Veldig interessant og til god nytte for forsamlingen.
Det gikk ut på å finne historier om enkeltpersoner som han da viste til. 
Vi hadde også besøk av 5 personer fra Etne Sogelag som et resultat av at Thor Håkon Nordhl hadde foredrag der torsdag sist uke (17/9 2015) med tittel «En introduksjon til slektsforskning».

Fremmøtte 46 personer

 

Gravminner, Haugalandet

Det er god fremdrift på registrering av gravminner på Haugalandet.

Denne jobben ledes av Hans Gangstø, som orienterte om fremdriften, slik det ligger an pr. idag.

Haugesund - ajour pr. 2015, Karmøy - ajour i løpet av 1. halvår 2016, Sauda - ajour 1. kvartal 2016, Suldal - status ukjent, Tysvær - arbeid startet, Vindafjord - ikke ferdig, Sveio - ajour pr. 2015, Stord - ajour pr. 2008.

Hans Ganstø er meget fornøyd med arbeidet som utføres av de frivillige.

 

DIS-Haugaland på facebook

Nå har DIS-Haugaland opprettet en gruppe på facebook.
Denne gruppen er lukket, for å unngå reklame, spam, og useriøse aktører som tilbyr lån til blodpris, etc.

For å bli med i denne gruppen, er det bare å søke opp "DIS-Haugaland: Slektsforskning på Haugalandet" på facebook og melde deg inn, så blir du godkjent av administrator.

Her er tanken at alle som er interessert i slektsforskning på Haugalandet kan legge ut spørsmål, tips, eller andre slektsrelaterte saker.

 

Medlemsmøte 21. september 2015

Møtet ble åpnet med informasjon om saker fra siste styremøte. 

Så langt har 12 deltakere meldt sin interesse for Digital Bildebehandlingskurs som starter i oktober. 

Kun to meldte sin interesse for grunnkurs i PC-bruk slik at dette kurset utsettes til et senere tidspunkt. 

Gravminneregistreringen går fremover med god driv! Mye er registrert og sendt inn for publisering på nett. 

Vi søker fortsatt ny kirkebok koordinator. Interessert kan ta kontakt med leder (leder@ha.disnorge.no).

 

Hele 1891-tellingen er nå publisert på Digitalarkivet!

Digitalarkivet jobber stadig med å publisere nye kilder, siste skudd på stammen er den landsdekkende folketelling for 1891

Denne tellingen er publisert i skannet form, det vil si at den ikke er søkbar men vi må bla oss igjennom som i en bok. Det jobbes med å få den søkbar, men så langt er bare 32 av 559 byene, ladestedene og herredene som fantes i Norge på tellingstidspunktet transkribert, kan Digitalarkivet fortelle. 

Hva kan jeg finne i 1891-tellingen?
Folketellingen inneholder følgene dokumenter:

  • Hovedsammendraget gir en oversikt over alle tellingskretsene i et herred eller en by.
  • For hver tellingskrets er det en hovedliste som viser hvilke bosteder som tellingskretsen omfatter.
  • For hvert bosted er det en husliste med opplysninger om bostedet.
  • For hver person er det en personseddel med opplysninger om personen.
  • Egne sedler med opplysninger om jordbruk er stort sett gått tapt, men er bevart for enkelte herreder.

Hvordan finner jeg fram?
Det første vi må gjøre er å se på hovedsammendraget for å finne riktig tellingskrets og hvilket huslistenummer bostedet har.
Deretter går man tilbake på innholdslisten og klikker på tellingskretsen du fant som ligger under Hovedlister for å finne huslistenummeret til bostedet.
Når du kjenner huslistenummeret leter du deg fram til dette på Innholdslisten.
Så klikker du deg inn på huslister i din tellingskrets og blar deg fram til nummeret du vil se på. Der vil du finne hovedpersonen på bostedet, ofte husfaderen.
For å se hvem som bodde i husstanden klikker du på Personsedler på tellingskretsen og blar deg fram til riktig husliste hvor du vil finne en seddel for hver person.

Som vi skjønner krever dette litt mer informasjon for å finne fram enn på søkbare tellinger, men absolutt fullt mulig å finne fram i!

På mitt eksempel kan vi se (klikk på bildet for å få opp hele): Personens navn, familiestilling, ekteskapelig stilling, fødselsår, erhverv (yrke), etnisitet-språk-fastboende. Siden dette var en same får vi også fram litt ekstra opplysninger som om personen var fastboende eller "nomadiserende" - interessant opplysning for denne etnisiteten!

 

Nå gjennomfører vi en stor spørreundersøkelse om slektsforskning blant våre medlemmer!

DIS-Norge feirer 25 år i år. Nå trenger vi din hjelp til å planlegge de neste 25 årene! For første gang gjennomfører vi derfor en stor medlemsundersøkelse. Invitasjon og informasjon er nå sendt medlemmene våre per e-post.

Vi håper dere kan avsette litt tid for å svare på denne spørreundersøkelsen. Frist for å svare er fredag 25. september 2015. Svarer du innen fristen vil du være med på trekningen av 4 binds bokserien «Norvegr – Norges historie». Det trekkes to vinnere. 

Undersøkelsen gjøres i fellesskap med TNS Gallup. Det er de som sender ut undersøkelsen og gjør analysen i etterkant. Se derfor etter en e-post fra TNS Gallup med emne "Spørreundersøkelse fra DIS". (Hvis du ikke finner den, ta for sikkerhets skyld en titt i spamfilteret).

På forhånd tusen takk for hjelpen!

 
 

Er du utmeldt?

Ønsker du å melde deg inn igjen?

Send en mail til: kontor@disnorge.no med dine opplysninger, og be om å bli gjeninnmeldt.

 

 

Medlemsmøte, DIS-Sunnhordland 8. september 2015

Møtet ble holdt på Stord kulturhus, Leirvik, møterom 1.
Fremmøtte: 10 personer
Det var ikke satt opp noe tema for dette møtet, men det er fremdeles ønske om hjelp til å starte med slektsforskning og gjennomgang av ulike slektsprogram.
Vi sjekket DIS-Norge sine web-sider, for å finne ut hva som er tilgjengelig av informasjon, uten å måtte være innlogget.

Sigmund Steinsbø orienterte om bruk av DNA i slektsforskning. Han fortalte også om det prosjektet som er i gang om Russa-Marto på Bømlo.

Til neste møte er det satt opp at Bernhard Aarre viser slektsprogrammet Legacy.

Tid: 03. november 2015 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Stord kulturhus, Leirvik. Møterom 1
Tema: Slektsprogrammet Legacy v/ Bernhard Aarre

 

Syndiker innhold