DIS-Norge
 
  English Norsk  

Arkivverket, introduksjonsfilm for nybegynnere

Se arkivverkets hjemmesider for en kort innføring i å starte slektsgranskingen.

Start med slektsgransking

 

Medlemsmøte 13. april 2015

Møtet startet med en statusrapport fra gravminneprosjektet.
Koordinator Hans Gangstø skryter av alle som er med i prosjektet, og den oppslutningen det er for dette prosjektet.
Det er nå 29 medlemmer som er med i dette prosjektet, det er igangsatt fotografering / oppdatering / registrering på 33 kirkegårder.
Det oppfordres til å ta kontakt med Hans Gangstø, for å melde seg på prosjektet.

 

Medlemsmøte, DIS-Sunnhordland 9. april 2015

Tema for møtet:
1. Dele informasjon om hvordan man finner frem i Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket.
2. Orientering om DIS-Norge sitt arbeid med gravminner.
3. Andre temaer som man ønsker å vite mer om.

Møtet ble ikke strukturert etter møteplanen, men vi var innom de ulike temaer som var satt opp. Vi var inne på sidene til både Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket og prøvde også å finne frem til ulik informasjon på sidene. Det var også noe diskusjon om slektsdatabasen som finnes på Stord bibliotek. Det var flere som gav uttrykk for at det var behov for hjelp for å finne frem i denne. Vi var også inne på nettsidene til DIS-Norge og så på hva slags informasjon det kan være mulig å finne der.

 

Flytte- og fremmedprotokoller på digitalarkivet

I politi- og lensmannsarkivene finner vi normalt protokoller over inn- og utflyttede fra 1901 til 1943. I 1943 ble oppgaven med å registrere inn- og utflytting overført til folkeregistrene. I dag er 89 flytte- og fremmedprotokoller fra lensmannsarkivene ved Statsarkivet i Stavanger gjort tilgjengelig på Digitalarkivet.no. Totalt er 6985 bilder skannet og digitalisert.

Link til Arkivverket

 

Svenske ArkivDigital gir gratis tilgang i helga 21. - 22. mars

Har du slekt i vårt naboland, Sverige, så benytt anledningen til å se i svenske kilder hos Arkiv Digital

Lørdag 21. mars arrangeres Släktforskningens dag mange steder i Sverige, og i den anledning har Arkiv Digital gratisdager både lørdag og søndag!

Hva kan jeg finne hos Arkiv Digital?
I første rekke er det kirkebøkene, som inneholder dåp, konfirmasjon, vielse og begravelser - i tillegg finner du Husforhörslängder hvor du kan følge en person fra år til år. Veldig nyttig! Så har de Boopptegnelser, Militære ruller, Dombøker, med mer

Hvordan kommer jeg inn?
Det du i hovedsak må gjøre er å registrere deg og laste ned et program. Du ser ei detaljert forklaring her: Gratis tilgang  Har du svensk slekt og god tid til helga så sett av tid til å bli kjent med kildene!   

 

Web samling på Hamar, 14. og 15. mars

Web ansvarlige fra alle distriktslag er samlet på Hamar i helgen.
Målet er å lære mer om hvordan man legger ut nyheter / artikler på hjemmesiden, og om hvordan siden kan gjøres bedre.
 
 

Arkivverkes mobilapp om gotisk håndskrift

Arkivverket har utviklet en egen mobilapp og nettside der vi kan lære mer om den spennende gotiske håndskriften

Alfabetet presenteres og du kan prøve å kopiere fra en mal.  Videre kan du lese ord og skrive inn bokstavene og se om du har rett. Det går også an å skrive inn egne setninger og se hvordan dine egne ord ser ut i gotisk handskrift.  Her kan du øve og lære. Trykk på bildet, det er linket til den rette nettsiden.

 

Tips til hvordan finne informasjon om forfedrene

"Den som leter, skal finne" heter ett gammelt ordtak. Ved å klikke inn på forskjellige sider på internett etter søking etter tips fra andre med samme interesse finner man noen flotte artikler på bloggen BARNAS HJERTER TIL FEDRENE.

I disse artiklene har Cathrine Apelseth-Aanensen samlet sammen mange gode tips for 18 måter å finne informasjon om forfedrenes fødsel, og 15 måter å finne informasjon om forfedrenes død.

 

DIS-Haugaland har fått ny gravminnekoordinator (gravreg) og ny kirkebokkoordinator (kirkereg)

Gravregistrering og kirkebokregistrering er viktige kilder til informasjon.

Hans Gangstø er valgt som koordinator for kirkebokregistrering (kirkereg) og gravminner (gravreg) i DIS-Haugaland.

Hans har mailadresse: hagangst@online.no

Oppfordringen går ut til alle som etterlyser kirkebokregistrering og gravregistrering, ta kontakt med Hans Gangstø og meld deg på.

 

 

Årsmøte / medlemsmøte 9. mars 2015

Årsmøtet ble arrangert på IOGT huset med vanlige årsmøtesaker.

De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått raskt og effektivt av ordstyrer Hans Gangstø.

Det ble noen utskiftinger i styret, nye styremedlemmer er Stål Alfredsen, Inge Lønning.

Se protokoll under "Årsmøte 2014" i menyen til venstre.

Etter det offisielle årsmøtet fikk vi et foredrag av Renate Wågenes og Jarle Hannisdal om gravregistrering og kirkebokregistrering.

 

Syndiker innhold