DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 16. september 2013

Vi arrangerte slektskafe, der alle som ville det, tok med seg PC.

Det kom en god del folk, og praten går litt av seg selv når vi har et slikt arrangement.

Det ble også informert om slektsforskerdagen, og om en tur til Vindafjord Bibliotek, 2. oktober. På Vindafjord Bibliotek er det tenkt å presentere DIS-Haugaland, og å fortelle om hvordan man kommer i gang med slektsforskning.

 

Medlemsmøte 13. mai 2013

Medlemsmøte mandag 13.05.2013 hadde i utgangspunktet ingen foredragsholder, men når vi var samlet, tilbød Sigmund Steinsbø seg å holde et foredrag om DNA, og hvordan dette kan brukes i slektsforskning.

 

 

Medlemsmøte 8. april 2013

Medlemsmøtet 8. april startet med et foredrag av Aadne Utvik, om hjemmefronten lokalt under krigen. Han fortalte om hvordan hjemmefronten ble dannet, og hvordan denne utviklet og virket seg fra februar 1943 og fremover på Nord Karmøy. Etter foredraget ble det overrakt blomster til Hans Kristian Andersen og Olav Ovesen som gikk ut av styret. Anne Kristine Andersen var ikke tilstede. Nord Karmøy Historielag: www.n-kh.no

 

Årsmøte for 2012, DIS-Haugaland, 11. mars 2013

Mandag 11. mars ble det avholdt årsmøte i DIS-Haugaland.

Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått, inkludert regnskap og budsjett.

Nytt styre ble valgt.

Etter at årsmøtet var ferdig, fikk vi et foredrag av Arne Tislavoll.

Han tok for seg slektshistorie.

 

Medlemsmøte 11. februar 2013

Denne gangen fikk vi et foredrag av Margareth Skogland, en historie om hennes oldefar, som var med å starte avis i Haugesund.

Hun fortalte om hvordan hun gikk frem for å finne opplysninger, og hvilke kilder hun brukte.

Ellers ble det tid til en kaffekopp og lystig prat rundt bordene.

 

Medlemsmøte 14. januar 2013

Første medlemsmøtet i 2013.

Denne gangen hadde vi slektsdrøs, der vi blant annet svarte på spørsmål fra salen.

Turid viste noen CD'er om Skarpeid slekten (Karl Arnt Skarpeid), disse CD'ene finnes på biblioteket, og er til utlån.

 

Medlemsmøte 10. desember 2012

Introduksjon

Mads Ramstad holdt et foredrag om "Foto på museet"

Museet mottar mye bilder fra folk som er i ferd med å rydde unna/kaste gammelt "skrot".

Fototarkivet består av ca. 600.000 bilder (200.000 glassplater, 400.000 plastnegativer),
utstyr fra 14 fotografer, atelierutsyr, fotografutstyr, etc., samlet inn fra 1950-d.d.
Noe detaljer rundt dette arkivet, oversikt over disse fotografene.

 

Medlemsmøte 12. november 2012

Anders Haugland holdt et foredrag om det å skrivebygdebøker, litt om sine turer fra gård til gård.

Måten å skrive bøker på, tidligere var det veldig lite illustrasjoner i bøkene, men fra slutten av -80 tallet var det mer vanlig å å ha illustrasjoner i bygdabøkene.

Astrid Haugland lagde mange gode illustrasjoner i bygdabøkene.
 

Medlemsmøte 8. oktober 2012

Til dette møtet klarte vi ikke å få foredragsholder.

Det ble gitt hjelp til søking på internett.

Problemer ble forsøkt løst, blant annet ved søk på kirkebøkene.

 

Medlemsmøter og slektsforskerdagen

En påminnelse om møter frem til jul.

De neste medlemsmøtene blir mandag 8/10, 12/11 og 10/12 på IOGT huset, kl. 19.00.

Slektsforskerdagen blir lørdag 27/10, kl. 10.00-14.00 på Haugesund Folkebibliotek. Se også i menyen til venstre "Slektsforskerdagen 2012"

Embla brukergruppe har møter tirsdag 2/10, 6/11 og 4/12 på IOGT huset, kl. 19.00.

TMG brukergruppe har møter tirsdag 25/9, 30/10, og 27/11 på IOGT huset, kl. 19.00. 

 

Syndiker innhold