DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data Haugaland

Slekt og Data Haugaland er et distriktslag av Slekt og Data Norge.
Vi dekker regionene Nord-Rogaland og Sunnhordland. Kommunene som hører til vårt dekningsområde er:
Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Ølen, Etne, Sveio, Suldal, Sauda, Bokn, Utsira, Bømlo, Stord, Fitjar, Odda, Ullensvang, Eidfjord

Medlemskapet koster kr. 500,- pr. år. (redusert pris, kr. 250,- fra høsten og ut året). Husstandsmedlem koster kr. 250,- pr. år (bosatt på samme adresse som hovedmedlem).

Inkludert i dette er:

  • 4 utgivelser i året av medlemsbladet, Slekt og Data.
  • Mulighet for å laste opp digitale slektstrær i DIStreff, og få tilgang til andres trær
  • Gode medlemstilbud på bøker, anetavler og andre slektsrelaterte produkter i nettbutikken
  • Rabatter hos blant annet Interoptik og Brilleland, bredbånd fra Telenor, etc.

Andre fordeler av medlemskapet, se Slekt og Datas hjemmesider

 

Slekt og Data Haugaland
E-postadresse: leder@ha.slektogdata.no
Postadresse: Slekt og Data Haugaland, Bjørgvingata 40, 5531 Haugesund
Besøksadresse: IOGT huset, Bjørgvingata 40, 5531 Haugesund
Leder: Thor Håkon Nordahl
 

Organisasjonens formål er:

Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette.  Å stimulere slektsforskning i sitt område. Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale samt å stimulere til slikt arbeid.

Våre møtedager er vanligvis andre mandagen i måneden på IOGT huset i Haugesund (Bjørgvingt. 40), og alle er velkomne.
Komplett liste over møter / aktiviteter finnes her.