DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tysvær

Tysvær kommune

Slektsforskerdatabaser
Tysvær
 Vindafjord
Nærstrand
 Vats
Vikedal
 Avaldsnes
 
Folketellinger
1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1139 Nærstrand
1155 Vats
1157 Vikedal
1147 Avaldsnes
 
Andre ressurser
Sambok
Søkbare kilder
 

Tysvær kommune, med sine 10 000 innbyggjarar, er sentralt plassert på Haugalandet og grensar mot kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio og Vindafjord. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km søraust for Haugesund.

Aksdal er eit sentralt kommunikasjonsknutepunkt som bind heilårsvegen E 134 over Haukeli til Oslo saman med E39, kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen.

Tysvær kommune er kjent for sine mange fjordar som riv opp landskapet og for si naturprakt med mange idyllar. Her finn du 220 km. med kystlinje med vekslande natur som svaberg, lyngheier, fjell og åsar, djupe fjordar og velhalde kulturlandskap.

Det skrinne jordsmonnet i ytre del av kommunen var ein av grunnane til at den store utvandringa starta frå Tysvær, med Cleng Peerson som reiste til Amerika og fann nytt land. Det same landskapet inspirerte og trollbandt ein av våre største kunstmålarar, Lars Hertervig. Kunstmålaren vart fødd på Borgøy, den einaste øya i Tysvær med fastbuande.

 

Kommunenr: 1146
Organisasjonsnr.: 
964 979 812Innbyggjarar 1.1.2014: 10 673

Areal: 425,3 km2Total kystlinje: 220 km.
Jordbruksareal: 55 km2
Skogareal: 168 km2
Ferskvatn: 26 km2

 

 

 

 

 

 

 

Tillatelse til bruk av kommunevåpen er gitt av Tysvær kommune november 2014.