DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vindafjord

Vindafjord kommune

Slektsforskerdatabaser
  Vindafjord
Vikedal
 
 
Folketellinger
1154 Vindafjord 
 
 
 
Andre ressurser
Sambok
Søkbare kilder
 

Vindafjord kommune og Ølen kommune vart slått saman til Vindafjord kommune frå 01.01.2006. Kommunesenteret er i Ølen, men kommunale tjenester ligg også i Sandeid. I kvar av dei 9 bygdene er det grunnskule, SFO og barnehage.

Folketal

Pr. 01.04.2012 hadde Vindafjord kommune 8 516 innbyggjarar.

Areal

Vindafjord kommune har eit areal på 620 km2.
Det er berre 4 kommunar i Rogaland som er større enn Vindafjord i areal.

Levekår

I den landsomfattande undersøkinga i 1999 av levekår i kommunane kom gamle Vindafjord kommune på 4. plass og gamle Ølen kommune på 16. plass av alle kommunar i landet. Undersøkinga gjekk på helse-, tryggleik-, økonomi- og sysselsetjingsfaktorar.

Næring

Vindafjord kommune har eit variert næringsgrunnlag.

Gamle Vindafjord kommune hadde i 2002 registrert 355 einingar innanfor jordbruk, mens Ølen hadde 148.

Når det gjeld industri, er der mange store/ mellomstore og små livskraftige bedrifter i kommunen - fleire store databedrifter og to store slakteribedrifter. I Ølensvåg er der eit stort verftsområde og betongindustri.

WestCon gruppen med ca. 750 ansatte, og Omega AS med ca. 1000 ansatte er de største arbidsplassene i Vindafjord.

 

Tillatelse til bruk av kommunevåpen er gitt av Vindafjord kommune november 2014.